Niemcy: Wakacje z pracą w gastronomii!

Oferta wakacyjna, to najczęściej pomoc w rolnictwie, sprzątanie budynków, praca w hotelarstwie i branży gastronomicznej oraz gastronomicznych sieciówkach (np. Mc Donalds).

Oferta wakacyjna to również praca w gastronomicznych sieciówkach, np. w Mc Donalds. Fot. sxc.hu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oferuje studentom oraz uczniom kończącym szkoły ponadgimnazjalne wakacyjną pracę na terenie Niemiec. Oferta nie dotyczy uczniów, którzy ukończyli liceum. Z województwa śląskiego może wyjechać 6 osób, a z całej Polski nawet 150. Liczy się kolejność zgłoszenia oraz złożenia pełnego i prawidłowo uzupełnionego kompletu dokumentów.

Kto może się starać o etat?

Według informacji przesłanej przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn o zatrudnienie wakacyjne w 2014 roku mogą ubiegać się:

  • studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2014 r.;
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2014 r.

Bez języka ani rusz

Dodatkowy warunek to dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (minimum 3 lata nauki tego języka) oraz gotowość do podjęcia pracy na co najmniej dwa miesiące. Kandydat nie może też mieć specjalnych życzeń co do lokalizacji miejsca pracy na terenie Niemiec, bo takie podania zostaną odrzucone. Oferta wakacyjna, to najczęściej pomoc w rolnictwie, sprzątanie budynków, praca w hotelarstwie i branży gastronomicznej oraz gastronomicznych sieciówkach (np. Mc Donalds). To także drobne prace w przemyśle.

Czy muszę mieć pieniądze?

Koszty dojazdu do miejsca pracy pokrywa pracownik. Pracodawcy nie mają obowiązku zapewnienia uczniom - studentom zakwaterowania, ale bardzo często pomagają im takie znaleźć. Studenci pracujący w rolnictwie lub gastronomii, często zakwaterowanie mają zapewnione. Nie zawsze jednak jest ono bezpłatne.

Należy również finansowo przygotować się na pierwsze tygodnie utrzymania, do czasu wypłaty pierwszego wynagrodzenia, które następuje na koniec miesiąca pracy. Dodatkowo, jeśli podejmiemy pracę w gastronomii lub w przemyśle spożywczym, musimy mieć pieniądze na opłacenie badań lekarskich w Niemczech. Trzeba też pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym wykupionym w Polsce, aby w razie ewentualnej choroby za granicą, mieć zapewnioną darmową opiekę lekarską.

Dorota Hanas